Ondernemend vermogen 2012 (Onderzoek NVP en PwC Corp Fin)

De NVP geeft jaarlijks het rapport Ondernemend Vermogen uit. Dit onderzoek naar de Nederlandse private equity en venture capital markt wordt uitgevoerd door de NVP met behulp van PwC Corporate Finance en alle alle andere Europese brancheverenigingen voor participatiemaatschappijen.

Doel is inzicht te geven in de geworven fondsen, investeringen en desinvesteringen. Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het overgrote deel van het door Nederlandse participatiemaatschappijen geïnvesteerde vermogen is in het onderzoek vertegenwoordigd. 

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN INVESTEERDEN AANZIENLIJK MINDER IN 2012, MAAR BLEVEN BELANGRIJKE BRON VAN FINANCIERING VOOR MKB

  • INVESTERINGSNIVEAU IN 2012 GEDAALD NAAR €1,3 MILJARD
  • 88% VAN DE PARTICIPATIES NAAR HET MKB
  • GROTE TRANSACTIES BLEVEN UIT
  • RUIM 150 MILJOEN EURO NAAR STARTERS
  • PRIVÉ-PERSONEN EN FAMILY OFFICES BELEGDEN MEER IN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN 
De investeringen van Nederlandse participatiemaatschappijen zijn in 2012 gedaald, van €2,1 miljard naar €1,3 miljard, vooral omdat er geen grote overnames plaatsvonden. Er werd voor €841 miljoen aan participaties verkocht of anderszins gedesinvesteerd tegen €1,6 miljard in 2011. Er werd €1,3 miljard aan nieuwe fondsen geworven. Het aantal bedrijven waarin geïnvesteerd werd daalde minder en ligt op een niveau vergelijkbaar met eerdere jaren: in 2012 werd in 326 bedrijven geparticipeerd tegen 359 in 2011.

Hoofdmoot blijft MKB, weinig grote overnames

Het gaat in 88% van de gevallen om participaties van minder dan €5 miljoen. Dit zijn doorgaans investeringen in MKB-bedrijven met een omzet van minder dan €10 miljoen en met minder dan 100 medewerkers. Die geldstroom naar het MKB is redelijk stabiel gebleven. In 2012 vonden slecht drie transacties van meer dan €50 miljoen plaats door Nederlandse participatiemaatschappijen. Overigens zijn er enkele grote buyouts aangekondigd in 2012 die in 2013 worden geëffectueerd. In 2012 werd ongeveer 77% van het geïnvesteerde bedrag in Nederland besteed, lager dan in 2011 toen dit 86% was. Voor het overige ging 21% naar andere Europese landen en 3% naar de rest van de wereld.

€153 miljoen naar starters, belangrijke rol ROM’s

Nederlandse participatiemaatschappijen hebben in 2012 €153 miljoen aan venture capital geïnvesteerd in 185 jonge bedrijven, in 2011 was dit €186 miljoen in 191 bedrijven. Opvallend is dat Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) een belangrijke rol vervullen door 47% van het aantal investeringen in starters voor hun rekening te nemen. In 2012 investeerden zij €31 miljoen in 117 bedrijven, waarvan 87 starters.

Voldoende verkoopmogelijkheden, relatief hoge afschrijvingen

Nederlandse participatiemaatschappijen desinvesteerden €841 miljoen in 2012 uit de verkoop van 187 bedrijven, aanzienlijk minder dan in 2011 toen dit €1,6 miljard was uit 128 bedrijven. De belangrijkste wijze van desinvestering was via een verkoop aan een strategische partij met 41% (€349 miljoen) van het totale bedrag. Het bedrag aan afschrijvingen is relatief hoog. In totaal werd er €247 miljoen afgeschreven bij de verkoop van 45 participaties, oftewel 29% van het totaalbedrag aan desinvesteringen (tegen kostprijs) in 2012. In 2011 was dit 1,3% en in 2010 4,6% maar het is niet zo hoog als in 2009 toen dit 49% van het totale bedrag was. De afschrijvingen zijn deels te verklaren door enkele grote desinvesteringen in het buitenland. Fondsenwerving in lijn met eerdere jaren In 2012 werd er €1,3 miljard aan nieuwe fondsen geworven, wat afgezien van de piek in 2011, in lijn is met de eerdere jaren.

Een opvallende trend is dat privé-personen de laatste jaren steeds meer beleggen in Nederlandse participatiemaatschappijen via zowel family offices als informal investors. De NVP vraagt al jaren aandacht voor de fondsenwerving voor later stage venture fondsen. De oprichting van het DVI (Dutch Venture Initiative) door het Ministerie van Economische Zaken en het EIF (European Investment Fund) is een positieve ontwikkeling en zal het herstel in de fondsenwerving voor venture capital ondersteunen.

Vooruitblik

Veel participatiemaatschappijen richten zich voornamelijk op MKB-bedrijven en starters, en zullen dat blijven doen. Enkele reeds aangekondigde grote transacties voor 2013 zullen het totale investeringsbedrag positief beïnvloeden. Veel participatiemaatschappijen hebben geld in kas en zoeken naar nieuwe investeringsmogelijkheden. De juiste waardering van bedrijven blijft echter een moeilijke opgave in een onzeker economisch klimaat.

De relevantie van de participatiesector als alternatieve financieringsbron zal verder toenemen, mede doordat bedrijven moeilijker aan bankfinanciering kunnen komen.

Lees hier het Ondernemend Vermogen 2012. Voor wetenschappelijk onderzoek is hier de  anonieme data van 2012 en hier data over meerdere jaren. Alle data is geaggregeerd en niet te herleiden tot een individueel geval.

3-7-2013Potentiƫle koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.